• Изкупуване на вашата продукция Имаме дългогодишни контакти с фирми интересуващи се от вашите продукти
  • Доказани практики в земеделието Повече от 15 години история
  • Доказани практики в земеделието Повече от 15 години история

"ДЕН" ООД   -   производство

Фирма "ДЕН" ООД Бургас България обработва 11 000 дка земеделска земя собствена и под наем и аренда в землищата на с.Соколово, с.Драгово и с.Черноград, обл.Бургас. Основен производствен отрасъл на фирмата е растениевъдството, по конкретно производство на – шарен и черен слънчоглед, тиквено семе, просо-канарско и жълто, нахут, кориандър, твърда и мека пшеница, фуражен и пивоварен ечемик и рапица. При производството се съблюдват биологията и начина на отглеждане на културите, като се спазват всички технологични операции и сеитбооробот с цел получаване на високи, качествени и устойчиви добиви. За целта се използват семена от високопродуктивни сортове, най-новите препарати за растителна защита и ефикасни листни и почвени торове.